Archiwa kategorii: Prowadzone projekty

Protokół z otwarcia ofert: Dostawa autobusu w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych w dostępie do edukacji niepełnosprawnych dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przytocku”

ZP.271.03.2017

PROTOKÓŁ OTWARCIA

ofert w dniu 03.11.2017 r., w siedzibie Zamawiającego

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa autobusu w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych w dostępie do edukacji niepełnosprawnych dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przytocku” Znak sprawy: ZP.271.03.2017

 protokół

Przetarg na dostawę autobusu

Stowarzyszenie My dla Was ogłasza przetarg pod tytułem:

Dostawa autobusu w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych w dostępie do edukacji niepełnosprawnych dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przytocku”

ogloszenie

SIWZ
Zalacznik Nr 1 – Formularz oferty
Zalacznik Nr 2 oświadczenie art. 25a ust. 1- warunki udziału
Zalacznik Nr 3 – oświadczenie art. 25a ust.1 podstawy wykluczenia
Zalacznik Nr 4- oświadczenie – grupa kapiatałowa
Zalacznik Nr 5 – zobowiązanie art. 22a PZP
Zalacznik nr 6- Wzor umowy
Zalacznik nr 7 – Wymagania techniczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Przytocku”. Znak sprawy: ZP.271.02.2017

zawiadomienie

Protokół z otwarcia ofert „Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Przytocku”

PROTOKÓŁ OTWARCIA
ofert w dniu 26.04.2017 r., w siedzibie Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Przytocku”.
Znak sprawy: ZP.271.02.201

Protokół z otwarcia ofert

Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego

Stowarzyszenie My dla Was ogłasza przetarg pod tytułem:

„Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Przytocku”

ogloszenie

SIWZ-boisko
Załącznik Nr 1 – formularz oferty
Załącznik Nr 2 oświadczenie art. 25a ust. 1- warunki udziału
Załącznik Nr 3 – oświadczenie art. 25a ust.1 podstaw y wykluczenia
Załącznik Nr 4- oświadczenie – grupa kapiatałowa
Załącznik Nr 5 – wykaz robót
Załącznik Nr 6 – wykaz osób
Załącznik Nr 7 – zobowiązanie art. 22a PZP
Załącznik Nr 8 – projekt umowy

dokumentacja projektowa:
boisko Przytocko – przedmiar
opis
rys 1
rys 3
rys 4
rys 5
rys 6
rys 7
rys 8
strona

Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego

Stowarzyszenie My dla Was ogłasza przetarg pod tytułem:

„Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Przytocku”

Ogloszenie o zamowieniu
SIWZ-boisko
Załącznik Nr 1 – formularz oferty
Załącznik Nr 2 oświadczenie art. 25a ust. 1- warunki udziału
Załącznik Nr 3 – oświadczenie art. 25a ust.1 podstaw y wykluczenia
Załącznik Nr 4- oświadczenie – grupa kapiatałowa
Załącznik Nr 5 – wykaz robót
Załącznik Nr 6 – wykaz osób
Załącznik Nr 7 – zobowiązanie art. 22a PZP
Załącznik Nr 8 – projekt umowy

Załącznik Nr 9:
boisko Przytocko – przedmiar
opis
strona
rys 1
rys 3
rys 4
rys 5
rys 6
rys 7
rys 8

Klasa I na wycieczce w gospodarstwie rolnym

W związku z blokiem tematycznym ,,Konie” uczniowie klasy pierwszej wybrali się na wycieczkę szkolną do gospodarstwa państwa Butkiewicz w Płocku. W ramach wycieczki odbyły się zajęcia teoretyczne związane z tematyką. Atrakcja jaka ich tam spotkała to przejażdżka bryczką.
 
Było wspaniale!
SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC