Nauczyciele w szkole

Imię i nazwisko nauczany przedmiot/specjalność/funkcja
 mgr Bublewicz Mariusz  informatyka (magister informatyki)
Butkiewicz Aneta religia (w trakcie studiów)
Katarzyna Wołoszyn muzyka, rytmika
mgr Hanowska Olga rytmika, oligofrenopedagogika, muzykoterapia, arteterapia, koordynator pracy w przedszkolu (magister kształcenia zintegrowanego, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, artterapii, zarządzania)
   
mgr Łazuchiewicz Joanna plastyka, technika, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, (mgr pedagogiki, wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego, studia podyplomowe z plastyki i techniki, oligofrenopedagogiki oraz integracji sensorycznej) , wychowawca klasy 1A
mgr Maciaszek Zdzisław Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego (mgr teologii, studia podyplomowe  historii i społeczeństwa, zarządzania i nadzoru pedagogicznego, kurs wychowania do życia w rodzinie, zarządzania projektami unijnymi)
mgr Anna Trojanowska  magister matematyki, matematyka, technika,  wychowawca klasy VI 
mgr Michalak-Wąsik Małgorzata logopeda (mgr pedagogiki, studia podyplomowe logopedia, oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika)
mgr Patrycja Kuzimińska  resocjalizacja, edukacja wczesnoszkolna, terapia, wychowawca klasy II
mgr Skrzek Anna

mgr Anna Cybulska 

język angielski, wychowawca klasy III  (mgr wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego z językiem angielskim) 

język angielski, kształcenie zintegrowane, wychowawca klasy IV

mgr  Sierocki Grzegorz  historia, język polski, wychowawca klasy VIII (mgr filologi polskiej, studia podyplomowe historia, rozpoczęty przewód doktorski)
mgr Agnieszka Stępień edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny, wychowawca klasy I B (mgr pedagogiki, studia podyplomowe kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego, terapia pedagogiczna,oligofrenopedagogika ) 
mgr Agnieszka Szulist 

mgr Kamila Michałkiewicz 

Marta Hylarecka 

mgr Grzegorz Połubiak 

mgr Weronika Rzeszotko 

terapeuta integracji sensorycznej  

nauczyciel wspomagający

nauczyciel wspomagający 

fizjoterapeuta, rehabilitacja, 

nauczyciel wspomagający 

mgr Sztuba Małgorzata  nauczyciel przedszkola, logopeda, terapeuta (mgr edukacji wczesnoszkolnej z przedszkolną, studia podyplomowe  logopedii, oligofrenopedagogika) 
mgr Wasilewski Wojciech  przyroda, biologia, chemia, geografia, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, wychowawca klasy VII (mgr biologii, studia podyplomowe z przyrody, wychowanie fizycznego) 
mgr  Wiśniewska Michalina  edukacja przedszkolna, wychowawca 6 latków, logopeda (mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, studia podyplomowe logopedia) 
mgr Wolska Paulina  rewalidacja, terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, kształcenie specjalne (mgr kształcenia specjalnego, logopedii) 
mgr Wieliczko Elżbieta psycholog (mgr kształcenia zintegrowanego, psychologii, studia podyplomowe oligofrenopedagogiki) 
mgr Zeszutek Katarzyna

mgr Aleksandra Strzelecka 

język polski, język niemiecki, biblioteka, (mgr filologi germańskiej, studia podyplomowe filologii polskiej, bibliotekoznawstwo) 

mgr filologii germańskiej, oligofrenopedagog 

mgr Janusz (Żulińska) Karolina Język angielski w klasach V-VII, (mgr filologii rosyjskiej z językiem angielskim)