Aktualności

Protokół z otwarcia ofert: Dostawa autobusu w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych w dostępie do edukacji niepełnosprawnych dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przytocku”
3.11.2017
ZP.271.03.2017 PROTOKÓŁ OTWARCIA

ofert w dniu 03.11.2017 r., w siedzibie Zamawiającego

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa autobusu w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych w dostępie do edukacji niepełnosprawnych dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przytocku” Znak sprawy: ZP.271.03.2017

 protokół

czytaj dalej
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „JESIENNY KUJAWIACZEK”
30.10.2017

 

Zapraszamy dzieci z przedszkoli na terenie naszej gminy do udziału w konkursie plastycznym. Celem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej jesień, widzianą oczami dziecka.

czytaj dalej
Przetarg na dostawę autobusu
26.10.2017

Stowarzyszenie My dla Was ogłasza przetarg pod tytułem:

Dostawa autobusu w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych w dostępie do edukacji niepełnosprawnych dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przytocku”

ogloszenie

SIWZ Zalacznik Nr 1 – Formularz oferty Zalacznik Nr 2 oświadczenie art. 25a ust. 1- warunki udziału Zalacznik Nr 3 – oświadczenie art. 25a ust.1 podstawy wykluczenia Zalacznik Nr 4- oświadczenie – grupa kapiatałowa Zalacznik Nr 5 – zobowiązanie art. 22a PZP Zalacznik nr 6- Wzor umowy Zalacznik nr 7 – Wymagania techniczne

czytaj dalej
Szanowni Państwo! Drodzy RODZICE!
26.09.2017

Informuję, iż w dniu 27 września br. o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie rodziców. Powodem spotkania jest organizacja roku szkolnego 2017/2018. Zatwierdzenie przez rodziców programów wychowawczych, ustalenie planu pracy szkoły i przedszkola, ustalenie składki na radę. Na początku roku szkolnego wybierany jest również skład Rady Rodziców w klasach i oddziałach, jak również wyłonienie Rady Rodziców w Zespole Szkolno – Przedszkolnym.  Chciałbym jednocześnie prosić rodziców, by wszyscy byli na spotkaniu! Jest to jedno z ważniejszych spotkań w ciągu roku szkolnego.

Z poważaniem  dyrektor szkoły

Rozkład jazdy autobusów na zebranie:

Bus – Isuzu

czytaj dalej