Aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
6.11.2017

ZP.271.03.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

DOSTAWA AUTOBUSU W RAMACH PROJEKTU „LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH W DOSTĘPIE DO EDUKACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI Z NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYTOCKU”

 

czytaj dalej
Protokół z otwarcia ofert: Dostawa autobusu w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych w dostępie do edukacji niepełnosprawnych dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przytocku”
3.11.2017
ZP.271.03.2017 PROTOKÓŁ OTWARCIA

ofert w dniu 03.11.2017 r., w siedzibie Zamawiającego

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa autobusu w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych w dostępie do edukacji niepełnosprawnych dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przytocku” Znak sprawy: ZP.271.03.2017

 protokół

czytaj dalej
Przetarg na dostawę autobusu
26.10.2017

Stowarzyszenie My dla Was ogłasza przetarg pod tytułem:

Dostawa autobusu w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych w dostępie do edukacji niepełnosprawnych dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przytocku”

ogloszenie

SIWZ Zalacznik Nr 1 – Formularz oferty Zalacznik Nr 2 oświadczenie art. 25a ust. 1- warunki udziału Zalacznik Nr 3 – oświadczenie art. 25a ust.1 podstawy wykluczenia Zalacznik Nr 4- oświadczenie – grupa kapiatałowa Zalacznik Nr 5 – zobowiązanie art. 22a PZP Zalacznik nr 6- Wzor umowy Zalacznik nr 7 – Wymagania techniczne

czytaj dalej